DOŁĄCZ DO MARATONU PISANIA LISTÓW Maraton Pisania Listów Napisz List. Zmień Życie.

Zapomniałeś hasła?

                 

"Nie dotarliśmy do końca podróży. Postawiliśmy pierwszy krok na kolejnej: dłuższej i trudniejszej drodze. Być wolnym nie oznacza bowiem jedynie zrzucić kajdany; być wolnym to żyć w poszanowaniu i ku wzmocnieniu wolności innych. Prawdziwy sprawdzian naszego umiłowania wolności dopiero przed nami."

Nelson Mandela

Amnesty International
Pl. Lelewela 8
01-624 Warszawa
www.amnesty.org.pl
Kontakt: maraton@amnesty.org.pl  (skrzynka czynna od października do stycznia)
tel: 695 619 193 (telefon czynny od października do stycznia)

This website uses browser cookies to improve comfort and remember from which source you did come here. Find out more...
Thanks for information!