ZAREJESTRUJ  MARATON PISANIA LISTÓW!

Po podaniu tych danych utworzony zostanie profil Twojego wydarzenia: będziesz mógł/mogła wybrać, czy chcesz zorganizować wydarzenie - online lub offline - dla grupy osób, czy chcesz pisać listy indywidualnie.