×

  Turcja

Od pierwszego dnia studenci biologii Melike Balkan i Özgür Gür poświecili się obronie praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI+) na swojej uczelni. Jako członkowie Grupy Solidarności LGBTI+ organizowali od lat marsze równości na kampusie uniwersyteckim. Jednak w maju 2019 r. uniwersytet zakazał organizacji planowanego marszu i wezwał policję, aby rozproszyć pokojowy, siedzący protest. Przeciwko 18 studentom i jednemu pracownikowi naukowemu toczy się obecnie proces karny, mimo że przysługuje im prawo do pokojowego protestu. Wezwij władze Turcji do oczyszczenia oskarżonych ze wszystkich zarzutów.

Domagamy się

 • Respektowania prawa do pokojowych zgromadzeń
 • Oczyszczenia ze wszystkich zarzutów Melike Balkan i Özgür Gür.
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

 • Szanowny Panie Ministrze Abdülhamit Gül
  Minister Sprawiedliwości Republiki Turcji
  Abdülhamit Gül
  Ambasada Republiki Turcji
  ul. Rakowiecka 19
  02-517 Warszawa

Adres mailowy ambasady: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

Grozi im więzienie za obronę praw osób LGBTI+

Od pierwszego dnia studiów studenci biologii, Melike Balkan i Özgür Gür, zaangażowali się w obronę praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI+) na swojej uczelni.

Jako ważni członkowie Grupy Solidarności LGBTI+ na Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym (METU) w Ankarze organizowali liczne marsze, spotkania i inne wydarzenia. W obliczu rosnącej homofobii i ograniczeń wolności słowa w Turcji, docierali do coraz większej liczby studentów.

Grupa Solidarności LGBTI+ na METU powstała w 1996 roku, a od 2011 organizowała coroczny marsz równości na kampusie uniwersyteckim. Z biegiem lat marsz stawał się coraz liczniejszy i bardziej widoczny. W 2019 roku władze uczelni poinformowały studentów, że zaplanowany na 10 maja marsz równości nie będzie mógł odbyć się na terenie kampusu.

Niezrażona tą informacją Grupa Solidarności LGBTI+ zorganizowała „siedzący” marsz równości. W odpowiedzi uniwersytet wezwał policję, która użyła nadmiernej siły przeciwko pokojowym demonstrantom, stosując m.in. gaz łzawiący. Policja aresztowała co najmniej 23 studentów, w tym Melike i Özgür i pracownika naukowego uczelni. Niektóre spośród zatrzymanych osób nie brały nawet udziału w proteście. Mimo że studenci po prostu korzystali z przysługującego im prawa do pokojowego protestu, przeciwko 18 studentom i jednemu pracownikowi naukowemu toczy się obecnie proces karny.

W przypadku wyroku skazującego grozi im do 3 lat więzienia.

Szerszy kontekst sprawy studentów z Turcji

Grupa solidarności z osobami LGBTI+ METU (Bliskowschodni Uniwersytet Technologiczny; METU LGBTI+ Solidarity Group) została założona w 1996 roku i od momentu powstania bezskutecznie domaga się formalnego uznania przez władze uniwersytetu.

Od 2011 r. studenci LGBTI oraz ich sprzymierzeńcy w METU organizują coroczny marsz na kampusie, by uczcić Pride Month. Do 2018 roku mogli bez żadnych ograniczeń organizować marsze i inne wydarzenia w jego obrębie.

18 listopada 2017 r. Gubernia Ankary zakazała na czas nieokreślony wszystkich publicznych wydarzeń w Ankarze, korzystając z nadzwyczajnych uprawnień nadanych jej podczas stanu wyjątkowego obowiązującego w tym czasie w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu w lipcu 2016. Gubernia oparła swoją decyzję na niejasnych podstawach, powołując się m.in. na ryzyko, że takie wydarzenia mogą pobudzić „wrogość” bądź „wywołać negatywną reakcję niektórych grup społecznych ze względu na drażliwe społecznie tematy”. Ulokowane w Ankarze organizacje LGBTI+ Kaos GL Association i Pink Life złożyły odrębnie odwołania od tej decyzji, powołując się na fakt, iż bezterminowy całkowity zakaz organizacji wydarzeń podjęty na mocy stanu wyjątkowego narusza prawo do wolności słowa oraz wolność zgromadzeń i zrzeszania się.

2018

Władze uniwersytetu próbowały zakazać marszu równości w 2018 roku, powołując się na zakaz wprowadzony w listopadzie 2017. Dzięki krajowej i międzynarodowej mobilizacji (zobacz tutaj - materiał w języku angielskim) zorganizowanej przed planowanym wydarzeniem, marsz równości mógł odbyć się 11 maja – setki demonstrantów przeszło pokojowo przez kampus uniwersytetu (zobacz tutaj - materiał w języku angielskim).

Już po zakończeniu okresu obowiązywania prawa stanu wyjątkowego w lipcu 2018 roku, Gubernia Ankary wydała rozporządzenie ponownie całkowicie zakazujące organizowania wydarzeń LGBTI w Ankarze, nie podała przy tym żadnego uzasadnienia. Grupa Kaos GL Association złożyła odwołanie również od tego zakazu.

2019

Całkowity zakaz wydany przez Gubernię Ankary w listopadzie 2017 r. został zniesiony na mocy decyzji regionalnego sądu administracyjnego, który uznał zakaz za niezgodny z konstytucją, nawet w obliczu stanu wyjątkowego. Decyzję podano do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem 19 kwietnia 2019 r. Coroczny marsz równości został zaplanowany na 10 maja. W tygodniach poprzedzających marsz Ankara Bar Association wraz z Amnesty International Turcja bezskutecznie próbowały umówić się na spotkanie z rektorem METU.

6 maja rektor METU, Mustafa Verşan Kök, poinformował mailowo studentów i nauczycieli akademickich, że marsz nie może się odbyć, powołując się na całkowity zakaz organizacji wydarzeń z października 2018 r. Ta decyzja władz METU była niezgodnym z prawem ograniczeniem prawa studentów i nauczycieli akademickich do wolności słowa oraz wolności zgromadzeń publicznych. Władze mają obowiązek umożliwiania pokojowych zgromadzeń zarówno w prawie, jak i w praktyce. Zresztą zgodnie z tureckim prawem, realizacja prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń nie wymaga zezwolenia ze strony organów państwowych, jako że prawo to jest chronione na mocy prawa międzynarodowego oraz standardów zawartych w konwencjach, których Turcja jest stroną.

10 maja 2019 r. około godziny 14:30 pięciu studentów zgromadziło się pod dwoma namiotami w ramach przygotowań do marszu równości. Policja, która została wezwana na kampus przez władze METU, nakazała studentom zwinąć namioty i zdjąć dużą tęczową flagę. Studenci wykonali polecenie, mając nadzieję na dalsze negocjacje, ale wciąż tam pozostali siedząc na trawie. Gdy przybyło więcej studentów, policja interweniowała dążąc do rozproszenia zgromadzenia, twierdząc, że również siedzący protest jest zakazany. Studenci planowali rozproszyć się i odczytywać swoje postulaty w różnych miejscach w małych grupach. Ale zanim zdążyli je przeczytać, policja rozpędziła zgromadzenie przy użyciu gazu pieprzowego, kul gumowych i gazu łzawiącego. Kilka osób zostało rannych, na szczęście żadna poważnie. Zatrzymano 22 studentów i jednego nauczyciela akademickiego, a co najmniej jeden ze studentów został pobity przez policję podczas próby zatrzymania. Wśród zatrzymanych byli Melike Balkan i Özgür Gür. Wszystkich zatrzymanych wypuszczono wieczorem 10 maja.

W październiku 2019 r. opublikowano akt oskarżenia przeciwko 18 studentom i jednemu nauczycielowi akademickiemu z METU. Sąd Karny Pierwszej Instancji Nr 39 w Ankarze zatwierdził akt oskarżenia i opisał pokojowe obchody wydarzenia LGBTI jako „nielegalne zgromadzenie” oraz oskarżył wszystkie 19 osób o „nierozejście się pomimo ostrzeżenia” na mocy Artykułu 32 Ustawy o Demonstracjach i Spotkaniach (Nr 2911). Ustawa ta była wielokrotnie używana do ograniczenia prawa do pokojowych zgromadzeń w Turcji ze względu na swój restrykcyjny charakter oraz arbitralne zastosowanie. Jeden ze studentów został dodatkowo oskarżony o „zniewagę” na mocy Artykułu 125 tureckiego Kodeksu Karnego za rzekome „wykonanie obraźliwego gestu” wobec policjantów. Niektórzy ze studentów, którym postawiono zarzuty, twierdzili, że w żaden sposób nie brali udziału w wydarzeniu, a jedynie stali obok.

Pierwsze przesłuchanie miało miejsce 12 listopada - studenci oraz nauczyciel akademicki złożyli oświadczenia, a ich prawnicy zażądali natychmiastowego uwolnienia.

Wezwij władze Turcji do oczyszczenia oskarżonych ze wszystkich zarzutów.