×

Polska: Justyna Wydrzyńska

Justyna Wydrzyńska została skazana za pomoc w dostępie do bezpiecznej aborcji kobiecie będącej w przemocowym związku. Skazanie Justyny stanowi niebezpieczny precedens i jeszcze bardziej utrudnia dostęp do bezpiecznej aborcji osobom, które mogą jej potrzebować.

Czego się domagamy

  • Podpisz petycję i zażądaj, aby Prokurator Generalny podjął wszelkie możliwe działania w celu uchylenia niesprawiedliwego wyroku skazującego Justynę!
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

  • Prokurator Generalny
    Prokurator Generalny
    Prokuratura Krajowa
    ul. Postępu 3
    02-676 Warszawa

Polska: Zażądaj uchylenia wyroku skazującego Justynę

Własne doświadczenie aborcji Justyny Wydrzyńskiej, podczas którego nie otrzymała wsparcia ani dostępu do rzetelnych informacji, dały jej siłę i motywację do pomagania innym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących życia reprodukcyjnego. Justyna jest współzałożycielką Aborcyjnego Dream Teamu. To kolektyw aktywistyczny, który prowadzi kampanie przeciwko stygmatyzacji aborcji i oferuje porady w zakresie dostępu do bezpiecznej aborcji w Polsce, gdzie prawo aborcyjne jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

W lutym 2020 roku Justyna nawiązała kontakt z Anią (imię zmienione). Ania była w przemocowym związku. Była w ciąży i była zdesperowana. Mówiła, że wolałaby umrzeć, niż donosić ciążę. Justyna, która sama doświadczyła przemocy, wiedziała, że musi pomóc Ani. Wysłała jej pocztą własne tabletki aborcyjne, jednak partner Ani przechwycił paczkę i zawiadomił policję, która skonfiskowała tabletki.

W listopadzie 2021 roku prokurator postawił Justynie zarzuty za “pomocnictwo w aborcji”. W marcu 2023 roku Justyna została uznana za winną i skazana na osiem miesięcy prac społecznych. Złożyła apelację.

Wyrok skazujący dla Justyny stanowi niebezpieczny precedens. Bez wsparcia i wiarygodnych informacji, które Justyna i inne aktywistki zapewniają, Ania i osoby znajdujące się w podobnej sytuacji byłyby pozostawione same sobie i pozbawione dostępu do bezpiecznej aborcji.

Justyna wykazuje się odwagą pomimo wrogości, z jaką się spotyka: “Kierowała mną chęć pomocy, wtedy gdy nikt już pomóc nie chciał lub pomóc już nie mógł. Dla mnie pomoc Ani była czymś oczywistym, przyzwoitym i uczciwym”.

Podpisz petycję i zażądaj, aby Prokurator Generalny podjął wszelkie możliwe działania w celu uchylenia niesprawiedliwego wyroku skazującego Justynę!