×

  Pakistan

Idris Khattak, opisywany przez swoje córki jako „zapalony, ale beznadziejny” kucharz, jest pakistańskim ekspertem ds. wymuszonych zaginięć. Dokumentował je całymi latami dla Amnesty International i Human Rights Watch. Jednak w listopadzie 2019 roku Idris również zaginął. Gdy jego córka Talia odważnie upubliczniła sprawę walcząc o jego uwolnienie, władze przyznały, że go przetrzymują. Teraz Idris może zostać oskarżony o szpiegostwo, co może oznaczać 14 lat więzienia albo karę śmierci.

Domagamy się

 • Uwolnienia Idrisa albo, jeśli istnieją wiarygodne i dopuszczalne prawem dowody na to, że popełnił on przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego, by bezzwłocznie postawiono go przed cywilnym sądem powszechnym i osądzono w sprawiedliwym procesie.
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

 • Premier Islamskiej Republiki Pakistanu Imran Khan
  Premier Islamskiej Republiki Pakistanu
  Imran Khan
  Primie Minister's Office
  Constitution Avenue G-5/2
  Islamabad
  Pakistan