×

Eswatini: Thulani Maseko

Thulani Maseko został zastrzelony we własnym domu za krytykę represyjnego prawa w Eswatini i nadmiernej przemocy ze strony państwa. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za jego zabójstwo.

Czego się domagamy

 • Podpisz petycję i domagaj się sprawiedliwości dla Thulaniego!
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

 • Król Eswatini
  His Majesty King Mswati III
  Office of the King
  Lozitha Palace
  PO box 1
  Kwaluseni
  Eswatini

Eswatini: Domagaj się sprawiedliwości dla Thulaniego Maseko

Thulani Maseko był kochającym ojcem i mężem. Był zaangażowanym członkiem Kościoła Metodystów, oddanym obrońcą praw człowieka i sojusznikiem osób LGBTI.

Po uzyskaniu uprawnień zawodowych prawnika Thulani niestrudzenie walczył o mieszkańców Eswatini, kraju rządzonego absolutystycznie przez zamożną rodzinę królewską, w którym około 60% ludności żyje poniżej progu ubóstwa. Thulani otwarcie krytykował represyjne prawo i przemoc, którą państwo stosowało w celu uciszania pokojowych protestów.

Thulani miał świadomość, że wypowiadanie się na ten temat wiąże się z dużym ryzykiem. W 2014 roku został aresztowany i oskarżony o obrazę sądu za napisanie dwóch artykułów prasowych, w których krytykował brak niezależności i niezawisłości sądów w Eswatini. Spędził ponad rok w więzieniu. Po wyjściu na wolność, niezrażony kontynuował działalność na rzecz praw człowieka. W 2016 roku mówił: „Nie wolno nam się poddać, choć wiemy, że prawda ma swoją cenę".

21 stycznia 2023 roku Thulani zapłacił za swoją działalność najwyższą cenę – został zastrzelony w swoim domu, na oczach swojej żony, Tanele. Strzały padły przez okno, z bliskiej odległości. Zaledwie kilka godzin wcześniej król Eswatini wygłosił przemówienie, w którym deklarował, że „trzeba rozprawić się” z osobami, które wzywają do demokratycznych reform, a „obywatele nie powinni ronić łez i potępiać najemników, którzy ich zabijają”. Do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za zabójstwo Thulaniego.

Podpisz petycję i domagaj się skutecznego śledztwa w sprawie zabójstwa Thulaniego.