×

Białoruś: Andrzej Poczobut

Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej z Grodna. Przed aresztowaniem był aktywnym członkiem Związku Polaków na Białorusi oraz korespondentem Gazety Wyborczej. Za krytykę białoruskiego reżimu został skazany na 8 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Czego się domagamy

 • Podpisz petycję i domagaj się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta!
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

 • Prezydent Białorusi
  President of the Republic of Belarus
  Alexander Lukashenko
  Karl Marx Str. 38
  220016 g. Minsk
  Belarus

Białoruś: Zaapeluj o uwolnienie polskiego więźnia sumienia

Andrzej Poczobut jako dziennikarz współpracował z polskimi mediami. Pisał między innymi o represjach białoruskiego reżimu wobec uczestników protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 2020 roku. Dwukrotnie otrzymał polską nagrodę Dziennikarza Roku.

Za swoją działalność dziennikarską i społeczną był represjonowany przez białoruski reżim. Wielokrotnie był aresztowany pod zarzutem znieważania prezydenta Białorusi. W 2011 roku został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu. Po trzyletnim okresie próbnym został zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. 25 marca 2021 roku został aresztowany po raz kolejny i oskarżony o „działania mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym" oraz „wzywanie do działań na szkodę Białorusi". Od tamtej pory jest przetrzymywany w więzieniu, gdzie spędził swoje 50. urodziny. 

8 lutego 2023 roku Sąd rejonowy w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W maju Sąd Najwyższy odrzucił jego apelację. 

Andrzej Poczobut odbywa karę w więzieniu w Nowopołocku, które jest jedną z najbardziej niebezpiecznych kolonii karnych w Białorusi. Ma utrudniony kontakt z rodziną oraz adwokatem. W lipcu trafił na pół roku do więziennej izolatki. Nie otrzymuje niezbędnych leków.  

Podpisz petycję i domagaj się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta!

Fot. Rafał Malko / Agencja Wyborcza.pl