×

Australia: Wujek Pabai i Wujek Paul

Wujek Pabai i Wujek Paul pozywają australijski rząd, aby chronić swoją ojczyznę, kulturę i społeczność przed zmianami klimatu.

Czego się domagamy

 • Podpisz petycję i wezwij premiera Australii do podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu!
Którą petycję chcesz podpisać?

Gdzie wysyłać listy w tej sprawie?

 • Premier Australii
  Prime Minister of Australia
  PO box 6022
  House of Representatives
  Parliament House
  Canberra ACT 2600
  Australia

Australia: Walka o ocalenie ziem przodków

Wujek Pabai i Wujek Paul są liderami rdzennej społeczności z Guda Maluyligal, nacji, która zamieszkuje najbardziej wysuniętą na północ część Australii w Cieśninie Torresa. Ich przodkowie żyli na wyspach od tysięcy lat. Teraz z powodu zmian klimatycznych ich sposób życia, tradycyjne systemy wiedzy, praktyki kulturowe i duchowe więzi, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, mogą zostać na zawsze zerwane. Podnoszący się poziom mórz każdego roku powoduje coraz większe zniszczenia: erozję plaż, niszczenie ogrodów warzywnych, świętych miejsc kultury oraz cmentarzy, na których pochowani są przodkowie. Stanowi także zagrożenie dla infrastruktury na wyspie.

Wujek Pabai i Wujek Paul zwrócili się do sądu. Twierdzą, że działania australijskiego rządu są niewystarczające, aby zapobiec szkodom spowodowanym zmianami klimatu, co prowadzi do niszczenia ich ziem i kultury.

Potrzebne są pilne działania. Inaczej wielu mieszkańców wysp Cieśniny Torresa będzie zmuszonych do opuszczenia swoich rodzimych stron, ponieważ staną się w znacznej części niezdatne do zamieszkania. Miałoby to katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. Jak mówi wujek Pabai: „Jesteśmy częścią tych wysp, a one są częścią nas. Wyspy to nasza matka, nasza tożsamość. To, kim jesteśmy. Przez tysiące lat nasze rodziny odpierały każdego, kto próbował odebrać nam naszą ojczyznę. Ale teraz możemy przegrać walkę ze zmianami klimatu”. 

Zażądaj ochrony praw społeczności Pierwszych Narodów w Cieśninie Torresa! Wezwij do szybkiego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, co umożliwi ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5ºC. Takie zobowiązanie podjęto na poziomie światowym w oparciu o najlepsze dostępne badania naukowe.

Podpisz petycję i wezwij premiera Australii do podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu.